Tantárgy

Számítógépes problémamegoldás I.

Általános információk

Képzés: Informatika specializáció, Műszaki menedzser
Félév: őszi félév
Kreditszám:4
Óraszám: 1 előadás + 2 laborgyakorlat + konzultáció
Számonkérés: Összevont (folyamatos) értékelés
Előfeltétel: Nincs
Ráépülés: Számítógépes problémamegoldás II.
Célkitűzés: A számítógépes problémamegoldás alapjainak megismerése a Python nyelv segítségével
A tantárgyban a Canvas rendszert használjuk.

Tovább

Tematika

Előadás témák

1 Bevezetés, programkészítés lépései
2 Algoritmusok leírása
3 Kódolási alapok
4 Tételek I.
5 Tételek II.
6 Tételek III.
7 Függvények
8 Rendezések
9 Tételek összeépítése I.
10 Tételek összeépítése II.
11 Tesztelés, Dokumentáció


Tovább

Gyakorlat témák

1 Környezet kialakítása
2 Bevezető a kódolásba
3 Egyszerű feladatok megoldása
4 Tételek (megszámolás, kiválasztás)
5 Tételek (másolás, összegzés, eldöntés, keresés)
6 Tételek (kiválogatás, összefutattás, unió, metszet)
7 Függvények használata
8 Összetettebb feladatok készítése
9 Összetettebb feladatok készítése
10 Összetettebb feladatok készítése
11 Gyakorlás


Tovább

Értékelés

A tárgy folyamatos értékelésű és gyakorlati jeggyel zárul.

A gyakorlatik jegy feltételei

 • Részvétel a gyakorlatokon a TVSZ szerint
 • Aktív gyakorlati munka
 • Minden zárthelyi legalább elégséges
 • A ZH eredményét/eredményeit a javító ZH-val/Zh-kkal lehet javítani

Összevont (folyamatos) értékelés összetevői

 • A: papíros évfolyam ZH 1. (Alap algoritmusok) (max 100 pont)
 • B: papíros évfolyam ZH 2. (Összetett algoritmusok) (max 100 pont)
 • C: gépes csoport ZH 1. (Alapismeretek) (max 100 pont)
 • D: gépes csoport ZH 2. (Függvények, összetett feladatok) (max 100 pont )
 • E: A gyakorlatvezető által választott módszer (órai munka, kis hf, beadandók és ezek kombinációi)(max 100 pont)

Osztályzat kiszámítási módja

 • JEGY: (A+B+C+D+E)/5 érték alapján
 •   0% - 49%    elégtelen  
    50% - 59%    elégséges 
    60% - 69%    közepes 
    70% - 79%    jó 
    80% - 100%    jeles 

Segédanyagok

Programozás elmélete

Szlávi Péter - Zsakó László: Módszeres programozás: Programozási bevezető. Mikrológia 18, ELTE IK, 2008
Szlávi Péter - Zsakó László: Módszeres programozás: : Programozási tételek. Mikrológia 19, ELTE IK, 2008
Szlávi Péter - Temesvári Tibor - Zsakó László: Módszeres programozás: A programkészítés technológiája. Mikrológia 21, ELTE IK, 2008
Tankönyvtár: Programozási alapismeretek

Kódolás

Python 3.7.4 telepítés
Python online szerkesztés
Python vizualizáció
Gérald Swinnen: Tanuljunk meg programozni Python nyelven

Online feladatgyűjtemény

Gyakorlási lehetőség

Tovább